Missie

De journalistiek staat onder druk. Door dalende inkomsten uit advertentie- en abonnementsgelden, werken steeds meer kranten, tijdschriften en online media met een romp-redactie. Het journalistieke handwerk wordt in toenemende mate uitbesteed aan freelancers.

De flexibilisering van de journalistiek is zorgwekkend. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en de Auteursbond blijkt dat veel freelancers de grootst mogelijke moeite hebben het hoofd boven water te houden.

Voor een gedegen journalistieke controle op de macht zijn wij als samenleving afhankelijk van gedegen vasthoudende (onderzoeks)journalisten die iedere tegel voor ons oplichten. Door het ondersteunen, versterken en waarborgen van de onderzoeksjournalistiek kan de democratische rechtsorde bevorderd worden.

Stichting Betere Journalistiek zet zich in voor het behoud, en de bevordering, van onderzoeksjournalistiek. De stichting ambieert het om mee te helpen het aantal journalistieke onderzoeksverhalen, geschreven door freelance journalisten, in 2020 met 50 procent te verhogen.